Tag Archives: khoa

Khoa học & Kỹ thuật

   Hội thi khoa học kỹ thuật Intel tại Los Angles-USA từ ngày 11 đến 16 tháng 5 năm 2014 Xem thêm : Boston Student Wins Intel International Science Award Facebook/Nathan Han Intel ISEF Highlights 2014 Intel ISEF Highlights 2013   UCLA.EDU … Continue reading

Posted in Khoa Học | Tagged | Comments Off on Khoa học & Kỹ thuật

COMPUTER

   POWER TO YOU Xem thêm  http://www.youtube.com/embed/nb9pqqHbPy4  http://www.youtube.com/embed/_DEmtz7TU6o  

Posted in Khoa Học, Uncategorized | Tagged | Comments Off on COMPUTER