Tag Archives: ha thai

Thơ Hạ Thái Trần Quốc Phiệt

KHÚC CHIỀU XUÂN Họa bài:KHÚC CHIỀU của nguyễn vô cùng Video ChieutrenPhaTamGiang 1. Ướm hỏi bao giờ tàn dấu cũ? Vết đà in bước dẩm chân qua Đỉnh sầu phơi nắng mưa vàng võ Nước mạt chìm sương khói nhạt … Continue reading

Posted in Thơ, Văn Học | Tagged | Comments Off on Thơ Hạ Thái Trần Quốc Phiệt

Thơ Hạ Thái Trần Quốc Phiệt

Quảng Trị, Muôn Vàn Nhớ Thương Ra đi từ độ còn măng sữa Lưu lạc tha phương mỗi nẻo đường Năm tháng in hằn trong nỗi nhớ, Xóm làng xưa… thương quá là thương! Mảnh đất nghèo, đượm tình quê … Continue reading

Posted in Thơ, Văn Học | Tagged | Comments Off on Thơ Hạ Thái Trần Quốc Phiệt