Category Archives: Lịch Sử

Movie

Phim Chiến tranh Việt Nam RIDE THE THUNDER Xem phim : RIDE THE THUNDER Đọc thêm :   Ride The Thunder

Posted in Lịch Sử | Tagged | Comments Off on Movie

Cọng sản

Chủ nghĩa cộng sản, thảm họa của nhân loại Lm. Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong, DCCT Hà Nội.

Posted in Lịch Sử | Tagged | Comments Off on Cọng sản

Korea

President Moon Jae-in speaks to N. Korean audience of 150,000

Posted in Lịch Sử | Tagged | Comments Off on Korea

LM. Ngô Văn Kha

Lời tuyên bố dõng dạc của linh mục Ngô Văn Kha  

Posted in Lịch Sử | Tagged | Comments Off on LM. Ngô Văn Kha

Farewell

R.I.P JOHN McCAIN Mr.Senator-The Vietnam War Hero Phẩm Chất – Lương Tri & Lòng Yêu Nước Xem và đọc thêm : Buổi Thắp Nến Tưởng Niệm Thượng Nghị Sĩ John McCain Tại Arizona HỒI KÝ HỎA LÒ

Posted in Lịch Sử | Tagged | Comments Off on Farewell

Huỳnh Thục Vy

Tôi Là Người Xịt Sơn Lên Lá Cờ – Đó Là Quyền Tự Do Biểu Đạt

Posted in Lịch Sử | Tagged | Comments Off on Huỳnh Thục Vy

Lịch sử

 Điều gì khiến nhà Tây Sơn bại bởi nhà Nguyễn? 1. Hội An: Thương cảng hàng đầu châu Á bị tàn phá Từ thời chúa Nguyễn Phúc Nguyên, Hội An được xây dựng và phát triển trở thành thương cảng … Continue reading

Posted in Lịch Sử | Tagged | Comments Off on Lịch sử

24.6 XUỐNG ĐƯỜNG

Posted in Lịch Sử | Tagged | Comments Off on 24.6 XUỐNG ĐƯỜNG

Biểu tình 24.6

XUỐNG ĐƯỜNG ĐẬP TAN BỌN VC BÁN NƯỚC & TRUNG CỌNG CƯỚP NƯỚC

Posted in Lịch Sử | Tagged | Comments Off on Biểu tình 24.6

Biểu tình

DÂN CHỢ GẠO-MỸ THO : ĐÁ ĐẢO CỌNG SẢN BÁN NƯỚC.

Posted in Lịch Sử | Tagged | Comments Off on Biểu tình