Category Archives: Lịch Sử

Korea

President Moon Jae-in speaks to N. Korean audience of 150,000

Posted in Lịch Sử | Tagged | Comments Off on Korea

LM. Ngô Văn Kha

Lời tuyên bố dõng dạc của linh mục Ngô Văn Kha  

Posted in Lịch Sử | Tagged | Comments Off on LM. Ngô Văn Kha

Farewell

R.I.P JOHN McCAIN Mr.Senator-The Vietnam War Hero Phẩm Chất – Lương Tri & Lòng Yêu Nước Xem và đọc thêm : Buổi Thắp Nến Tưởng Niệm Thượng Nghị Sĩ John McCain Tại Arizona HỒI KÝ HỎA LÒ

Posted in Lịch Sử | Tagged | Comments Off on Farewell

Huỳnh Thục Vy

Tôi Là Người Xịt Sơn Lên Lá Cờ – Đó Là Quyền Tự Do Biểu Đạt

Posted in Lịch Sử | Tagged | Comments Off on Huỳnh Thục Vy

Lịch sử

 Điều gì khiến nhà Tây Sơn bại bởi nhà Nguyễn? 1. Hội An: Thương cảng hàng đầu châu Á bị tàn phá Từ thời chúa Nguyễn Phúc Nguyên, Hội An được xây dựng và phát triển trở thành thương cảng … Continue reading

Posted in Lịch Sử | Tagged | Comments Off on Lịch sử

24.6 XUỐNG ĐƯỜNG

Posted in Lịch Sử | Tagged | Comments Off on 24.6 XUỐNG ĐƯỜNG

Biểu tình 24.6

XUỐNG ĐƯỜNG ĐẬP TAN BỌN VC BÁN NƯỚC & TRUNG CỌNG CƯỚP NƯỚC

Posted in Lịch Sử | Tagged | Comments Off on Biểu tình 24.6

Biểu tình

DÂN CHỢ GẠO-MỸ THO : ĐÁ ĐẢO CỌNG SẢN BÁN NƯỚC.

Posted in Lịch Sử | Tagged | Comments Off on Biểu tình

Saigon biểu tình

Trong Vòng Vây Quân Nguyên  Có người sẽ hỏi, sao người Sài Gòn nhát gan quá vậy. Chủ Nhật như vầy trời trong nắng ráo mà không làm nổi một cuộc xuống đường cho ra hồn. Xin thưa, hôm nay, … Continue reading

Posted in Lịch Sử | Tagged | Comments Off on Saigon biểu tình

Cờ Vàng

Ngày 09/06/2018 Paris Vinh Danh Cờ Vàng và Phản Đối Bán Nước cho Tàu Cộng.    

Posted in Lịch Sử, Uncategorized | Tagged | Comments Off on Cờ Vàng