Thơ

MOTHER’S DAY 2024

Nghe nhạc : Mẹ tôi

Cối xáy trầu của Mẹ
Nuôi ký ức đời con
Quyện trầu cau vôi bẹ

Mây trắng cuối đầu non.

Hoàng Dung

This entry was posted in Thơ, Văn Học and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.