Thơ

Nữ sinh trong Đại Nội-Huế

Video : Huế ơi đừng vội đi đâu

Mấy cô áo trắng vô Đại Nội
Dựng hồn xưa thành quách rêu phong
Dấu Thu phai trơ cành hoa đại
Đợi mùa Xuân thay áo cưới hồng.

Hoàng Dung3.jpg

This entry was posted in Thơ, Văn Học and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.