Vua Bảo Đại

THỦ BÚT CỦA VUA BẢO ĐẠI

viết trên sách tặng.

“Gửi ông Alain Decaux .
Chứng tích về lịch sử sống của CON RỒNG ANNAM này là
biểu tượng của đất nước tôi, tuy bầm dập nhưng tràn đầy hy vọng.”

(Ông Alain Decaux(1925-2016)là một nhà sử học người Pháp)

This entry was posted in Lịch Sử and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.