Hội ngộ Cali

HỘI ĐỒNG HƯƠNG QUẢNG TRỊ
BOSTON . MA . USA 

Kinh gởi toàn thể Quý ba con đồng hương.

Kính thưa Quý vị,

Hội đồng Quảng Trị Nam California sẽ tổ chức hội ngộ toàn thế giới từ ngày 01 đến ngày 03 tháng 7 năm 2023 . Quý bà con muốn tham dự xin trực tiếp liên lạc với ban tổ chức theo thiệp mời đính kèm để được hướng dẫn và giúp đỡ việc đưa đón.

Kinh chúc Quý bà con đồng hương luôn được an vui hạnh phúc.

Boston, ngày 10 tháng 5 năm 2023.

Thay mặt BCH .
Hội Trưởng.

 

 

 

Phạm Như Tân.

HỘI ÁI HỮU ĐỒNG HƯƠNG QUẢNG TRỊ NAM CALIFORNIA.USA
Thư mời tham dự Hội ngộ Đồng hương Quảng Trị thế giới
từ ngày 01 đến 03 thánh 7 năm 2023 tại Orange County.
Chủ đề: QUẢNG TRỊ MẢNH ĐẤT TÌNH NGƯỜI

This entry was posted in Thông Tin. Bookmark the permalink.

Comments are closed.