Quảng Trị

 Thương Về Miền Trung
Nhạc và lời : Duy Khánh
Ca sĩ Bạch Trà

Ghi chú: Ca sĩ Bạch Trà là dân Quảng Trị

This entry was posted in Âm Nhạc and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.