Nguyễn Công Trứ — Ông Đồ gàn

Nguyễn Công Trứ —
Ông Đồ gàn thời đại hay Kẻ sĩ thời nhiễu nhương?

Trich :

Lời mở: Tôi biết tác giả Nguyễn Công Trứ (NCT) khá muộn màng qua trung gian một người bạn thân của ông, ông Tăng Quốc Kiệt. Nhờ ông Kiệt đưa sách, liên lạc cho địa chỉ điện thư và nhất là cho số điện thoại và đã giúp tôi liên lạc với tác giả. Nếu không trao đổi và để giải tỏa những thắc mắc và rất nhiều chi tiết, tôi không thể viết bài này. Đố là chưa kể một số giai thoại lý thú mà tôi được ông Tăng Quốc Kiệt kể lại. Thôi thì cứ coi tôi còn nợ chưa trả vậy….

…Sáng 01/04/1975: Anh em an táng 47 tử sĩ trong một nấm mồ tập thể. Trong đó có thi thể đại tá Nguyễn Hữu Thông; ông đã tự sát. Nấm mồ tập thể này được đào ngay trước cột cờ tổ quốc mà cách đây vài tuần các anh em chiến sĩ vẫn đứng đây chào lá Quốc kỳ….

Danh mà chi, lợi để mà chi
Bèo mây bọt nước có ra gì
Sau đường danh lợi hai tay trắng
Cuối lớp ân tình nấm mộ xanh.

Nguyễn Công Trứ

Đọc toàn bài viết của GS Nguyễn Văn Lục :

Nguyễn Công Trứ — Ông Đồ gàn thời đại hay Kẻ sĩ thời nhiễu nhương?

This entry was posted in Truyện Ngắn, Văn Học and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.