Biểu tình tại Trung Quốc

Biểu tình tại 14 tỉnh thành ở Trung Quốc
đòi Tập Cận Bình từ chức.

Xem thêm :

Xi Jinping, step down!’: anti-lockdown protests spread across China

This entry was posted in Lịch Sử and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.