Quốc Hân 20.7

Tưởng Niệm 68 năm (1954-2022)
Ngày Quốc Hận Chia Cắt Đất Nước
*
Lễ Tưởng Niêm 10 năm(1964) tại Saigon

This entry was posted in Lịch Sử and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.