Thơ Lê Ngọc Kha

GỞI VỀ QUÊ CHỐN LÀNG LA

Quê nhà vấn víu nợ tình xa
Nguồn cội La Duy gắn bó mà
Thuở ấy ra đi còn nghĩ ngợi
Giờ nầy nghĩ lại chữa phôi pha
Đục trong vẫn nhớ Dòng Sông Vĩnh
Sâu cạn nào quên Hói Cổ Hà
Nghĩa Mẹ Công Cha từ tấm bé
Quê nhà vấn víu nợ tình xa.

LÊ NGỌC KHA

Nghe nhạc :
NHỚ MÃI LÀNG TÔI

 

This entry was posted in Thơ, Văn Học and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.