Phân ưu

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

*

Nhận được tin buồn

Thân mẫu anh Lê Đạm là

Cụ bà CÁI THỊ DƯỢC
Pháp danh Nguyên Diệu
(1921 – 2022)

Sinh năm 1921 tại làng Duân Kinh, xã Hải Xuân, quận Hải Lăng,
tỉnh Quảng Trị
Đã mãn phần vào lúc 3 giờ sáng ngày 8 tháng 1 năm 2022,
nhằm ngày 6 tháng 12 năm Tân Sửu.
tại làng La Duy, xã Hải Xuân, Quận Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

HƯỞNG THỌ 101 tuổi

HỘI ĐỒNG HƯƠNG QUẢNG TRỊ
BOSTON.MA.USA

THÀNH KÍNH CHIA BUỒN CÙNG TANG QUYẾN
NGUYỆN CẦU HƯƠNG LINH CỤ BÀ SỚM VỀ MIỀN PHẬT QUỐC.

Thay mặt BCH/HĐHQT
Hội trưởngPhạm Như Tân

This entry was posted in Thông Tin and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.