condolences poem

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

TIỄN BIỆT CHÚ ĐỒNG

LÊ VĂN ĐỒNG
(1941 – 2021)
Làng Cu Hoan, quận Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

*
Video: Người lính già xa quê hương

Trời Boston cuối năm thường lạnh
Tiễn người đi luống những ngậm ngùi
Rũ áo phong sương chờ đãi lệnh
Nghe chừng như quân báo rút lui.

Nhớ xưa bên bờ Nam vỹ tuyến
Giặc tràn về phá nát quê hương
Xếp bút nghiên lên đường cung kiếm
Tóc em bay tiễn biệt vẫy chào.

Đức Huệ bao quanh vùng lửa thép
Gia binh trại nhỏ bóng xiêu xiêu
Vần vũ trực thăng mù bãi đáp
Chiến trường Hậu Nghĩa tải thương về.

Thiếu phụ bồn chồn nom thấp thỏm
Ai còn ai mất, có ai hay
Trẻ thơ còn ngu ngơ vụng dại
Mà ngổn ngang số phận đang bày.

Áo giáp giày sô thời mạt kiếp
Lênh đênh vận nước khó tay chèo
Trăm họ nổi trôi cùng lịch sử
Đất trời hờ hững cũng như không.

Sau 75 nhiều tai ương hoạn nạn
Đi tù Vĩnh Phú đẵn tre ngàn
Về Gia Trung đói meo đạp gạch
Hơn 10 năm gian khổ nhọc nhằn.

Tưởng rồi chẳng còn chi để nói
Lại con chim ăn khế trả vàng
Nước Mỹ vòng tay, dang ra đón
Bao dung tình nhân ái, hân hoan.

Lính bộ binh mà như thiết giáp
Lái xe khệnh khạng nổi da gà
Không thuốc không trà không bia rượu
Thời gian mòn mỏi chiến binh già.

Boston từ nửa vòng trái đất
Quay về Quảng Trị khóc oa oa
Đất ấm chôn nhau thời cắt rốn
Cát bụi chân trần gót mẹ cha.

Đưa tiễn người đi lòng quặn thắt
Lửa tàn tro dập áo chiến binh
Chiến tích không mang vòng nguyêt quế
Đời như ảo ảnh bóng và hình.

Tình vốn mãi thương nòi đồng điệu
Lính yêu thơ con cóc kêu trời
Hú vía thuyền quyên trăm tiếng gọi
Thủy chung đằm thắm tạ ơn đời.

Góa phụ điếc tai lời tán tỉnh
Thôi rồi đành đoạn đức lang quân
Nước mắt tiếc thương người quá vãng
Lùi về quá khứ bóng tình nhân.

Sấm Sét Miền Đông hô Thẳng Tiến
Xung phong chỏng gọng kiếng Ray ban
Mặt trận miền Tây vẫn yên tỉnh
A lô ! Sư đoàn 25BB gọi Niết Bàn .

Trương Thúy Hậu
Boston, 2.2.2022

Xem thêm: Sư Đoàn 25BB

This entry was posted in Thơ, Văn Học and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.