Phạm Đoan Trang

PHAM ĐOAN TRANG
(Ra Tòa CSVN ngày 04.11.2021)

Tinh hoa của đất nước tôi,
Vì sao thương tật tả tơi thế này.
Nụ cười phảng phất đắng cay,
Nửa phần khinh bạc, nửa day dứt lòng.
caubay.2015

Ghi chú : Hình Phạm Đoan Trang chống nạng vì bị công an đánh gãy chân trong lần biểu tình chống chặt cây xanh ở Hà Nội ngày 26/4/2015

Đọc thêm : Sức bật Đoan Trang

Nghe nhạc : Trên đầu súng ta đi

This entry was posted in Lịch Sử and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.