NGUYỄN Ư DĨ

NGUYỄN Ư DĨ (   – 1602)
người Cậu của chúa Nguyễn Hoàng

Pho tượng  đồng Thái phó Nguyễn Ư Dĩ tại đền thờ xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, là báu vật của thôn Trà Liên Tây. Ảnh: Ngọc Vũ chụp ngày 10/8/2021.

Bài đọc :

1.- Thái phó Nguyễn Ư Dĩ
2.- Khai quốc công thần Nguyễn Ư Dĩ
3.- Tượng đồng Nguyễn Ư Dĩ

Chúa Nguyễn Hoàng và đất phương Nam

This entry was posted in Lịch Sử and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.