CORONAVIRUS

THÔNG TIN VỀ ĐẠI DỊCH BỆNH CORONAVIRUS
( Click để xem và tìm kiếm)

1. Quốc tế
https://www.worldometers.info/coronavirus/

2. tại nước Mỹ
https://www.livescience.com/coronavirus-updates-united-states.html

3. tại tiểu bang Massachusetts .
https://www.wcvb.com/article/coronavirus-covid-19-in-massachusetts-data-charts/31279863

4. tìm kiếm thông tin tại vùng Bạn đang ở .
https://www.coronainusa.com/

This entry was posted in Thông Tin, Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.