Farewell

R.I.P
JOHN McCAIN
Mr.Senator-The Vietnam War Hero

Phẩm Chất – Lương Tri & Lòng Yêu Nước

Xem và đọc thêm :

Buổi Thắp Nến Tưởng Niệm Thượng Nghị Sĩ John McCain Tại Arizona

HỒI KÝ HỎA LÒ

This entry was posted in Lịch Sử and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.