Thơ Hồ Sĩ Tạo

Vịnh Hà Nội

Gió bụi chiều nay tới cố kinh
Sớm ra nhìn lại xót xa tình
Cá hồ xao động ba triều biến
Long Đỗ trơ vơ mấy dặm tình.
Bảng lảng núi Nùng mây phủ kín
Khóc than dòng Nhị nước trôi nhanh
Anh hùng, hào kiệt đi đâu cả
Ai giúp non sông rửa bất bình?

Hồ Sĩ Tạo

Bài đọc thêm :

Từ Hồ Sĩ Tạo tới Hồ Chí Minh

This entry was posted in Văn Hóa and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.