Cờ Vàng

30.4.2018 
THÀNH PHỐ GLENDALE, VÀ 18 THÀNH PHỐ KHÁC 
THUỘC TIỂU BANG ARIZONA CẤM TREO CỜ ĐỎ CỦA 
CSVN
This entry was posted in Lịch Sử, Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.