Thành Kính Phân Ưu

Nhn được tin bun

 C Ông NGUYỄN VĂN MÂN
 Làng Phúc Lộc, quận Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị

– Cựu Tỉnh Trường Tỉnh Quảng Trị,
– Cựu Thượng Nghị Sĩ Việt Nam Cộng Hoà
– Cựu Hội Trưởng Hội Đồng Hương Quảng Trị tại Houston, Texas
– Cố vấn Đặc Biệt Hội Đồng Hương Quảng Trị tại Houston , Texas

Đã tạ thế hôm 14 tháng 11 năm 2017

Hưởng Thọ 101 tuổi.

HI ĐNG HƯƠNG QUNG TRI-BOSTON.MA

THÀNH KÍNH CHIA BUN CÙNG GIA ĐÌNH
NGUYN CU HƯƠNG LINH CỤ ÔNG SM VỀ CÕI VĨNH HẰNG.

This entry was posted in Tin Buồn and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.