Triệu Phong.

Miền quê thương nhớ.

…Giọng hò nhặt khoan đêm trăng Vĩnh Định
Ấm khói cơm chiều Ngô Xá, Xuân Dương…

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.