Thơ Trương Thúy Hậu

Thơ Xuân gửi Bạn

Video  Đón Xuân này nhớ Xuân xưa                                        Gửi bạn Đàm Xuân Giè

Xuân về buồn quá bạn Giè ơi
Từ dạo Cali mấy năm rồi
Bé lớn nay đà lên lớp mấy?
Chị nhà hoạnh họe hạnh phúc thôi !
Nhớ Bạn muốn đi chân chửa cứng
Hay là này nhé rán lên chơi
Cứ nghỉ hai ta như Dũng,Độ
Uống khan chén rượu phá lên cười .

Trương Thúy Hậu
2002

Ghi chú:
-Thơ Đường viết phá thể.
-Tác giả bị auto accident nên què chân.
-Dũng,Độ trong truyện Đôi Bạn của Nhất Linh.

This entry was posted in Thơ, Uncategorized, Văn Học and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.