Thơ HOÀNG GIA ĐỘ

BÀI THƠ CUỐI NĂM

Video chieuningoaino

Cuối năm viết vội bài thơ
Gởi về quê mẹ bên bờ đại dương
Chút lòng tưởng nhớ cố hương
Của người lưu lạc bốn phương đất trời
Quan san mây trắng trông vời
Việt Nam tổ quốc muôn đời trong tim
Cũng vì vận nước nổi chìm
Phải xa đất tổ xót tình nước non
Thân già luống những hao mòn
Ngày đêm trông đợi héo hon thế này!
Chiến tranh chấm dứt bao ngày
Giang sơn chẳng thấy đổi thay được gì
Nhân tình xã hội suy vi
Phải chăng thế sự hay vì tai ương?
Cùng nhau đứng dậy tìm đường
Xây nền dân chủ phú cường quốc gia.

Quý Đông Nhâm Thìn
HOÀNG GIA ĐỘ

This entry was posted in Thơ, Văn Học and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.