Calligraphy

DU VIÊN BẤT TRỊ

Huỳnh Chương Hưng

Phiên âm

Du viên bất trị

Ưng lân kịch xỉ ấn thương đài
Tiểu khấu sài phi cửu bất khai
Xuân sắc mãn viên quan bất trú
Nhất chi hồng hạnh xuất tường lai

Diệp Thiệu Ông

Đến vườn chơi không gặp được chủ nhân

Gót giày nào nỡ giẫm rêu phai
Cửa gõ hồi lâu chẳng thấy ai
Vườn ngập sắc xuân ngăn chẳng nổi,
Một cành hạnh đỏ vượt ra ngoài.

Huỳnh Chương Hưng
Phiên âm, dịch nghĩa và dịch thơ:
Quy Nhơn, tháng 4/2012

@huynhchuonghung  –  diepthich

This entry was posted in Văn Hóa and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.