Liên Lạc


TIẾNG CHIM GỌI ĐÀN

Tám Điệp Khúc

From:Khoi Tong (tongckhoi@gmail.com) to info@hoidonghuongquangtri.com
Sent:Wed 1/16/13 12:44 PM

Nhắn tin cùng bằng hữu,

Tại hạ :Tống châu Khôi, cựu học sinh Trường Nam Tiểu Học Quảng Trị (1954-1956) và cựu học sinh Nguyễn Hoàng (1957-1960) và hiền muội Tống Thị Gòn sẽ có mặt tại Boston cuối tháng 5/2013, trong Đại Hội “Hội Ngộ Đồng Hương Quảng Trị Hải Ngoại”, muốn gặp lại các bạn học cũ : Phan Văn Bồng, Hoàng Thị Xuân Tuyết, Cao Thị Phi Phúc, Lê văn Luật, Ngô Khiêm, Võ Phú (Đại đức Thích Phổ Thuận), Nguyễn thị Thảo (Hải Lăng) Nguyễn văn Kháng, Phan Lăng (Hải Lăng), Lý thị Phụng (Canada) Cao thị Miên,Nguyễn hữu Dzỏ…….. và rất nhiều bạn khác, không nhớ nổi tên, nhưng rất thao thức muốn gặp một lần cuối (?) trong đời.

Mong lắm thay,

Tống Châu Khôi
Tống Thị Gòn

Click : Ly ca phe cuoi cung

From info@hoidonghuongquangtri.com to ledinhhongan2@gmail.com
dated Jan.15.2013  10.09AM

K/g Anh Lê Đình Ân

Đã gửi Thư Mời đến Anh Chị và Cháu.

Thân mến,

From: sanvle619@gmail.com To: thuyetran@hotmail.com

Toi se di ,anh di khong ?

From: Tuyet Diep <navieti@yahoo.com.hk> To: “thogalang54@yahoo.com <thogalang54@yahoo.com> Sent: Monday, December 31, 2012 8:58 AM Subject:Fw: HỘI NGỘ ĐỒNG HƯƠNG QUẢNG TRỊ BOSTON

Cau co di duoc ko ne? nghe thi hap dan nhi..

From namhoang48@yahoo.com to info@hoidonghuongquangtri.com

Cảm ơn sáng kiến tình nghĩa của Anh NVC , Tha thiết được gặp mặt bà con Gia Độ và các anh chị đồng song (NK 57-64) TrườngNguyễn Hoàng tại Hội Ngộ ĐHQT Boston 2013.

Kính chuyển tiếp,

Hoàng Gia Độ

From nvocung@msn.com to info@hoidonghuongquangtri.com

Kính thưa quý đồng hương,

Rất có thể nhiều vị nhận email này đã  hay sẽ nhận được thư mời gởi qua đường bưu điện từ Hội ĐHQT Massachussette. Tôi vừa nhận được thư mời này và xin scan lại và chuyển tiếp đến quý vị phòng hờ trường hợp Hội ĐHQT/ MA không có địa chỉ của quý vị để gởi. (JPG Download all attachments )

Xin quý vị vui lòng chuyển tiếp và phổ biến Thư Mời này đến đồng hương Quảng Trị khắp nơi theo yêu cầu của Hội ĐHQT/ MA.

Thành thật cảm ơn.
Kính,
Nguyễn Bồng

This entry was posted in HỘI NGỘ 2013, Liên Lạc and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.