Thơ Trương Thúy Hậu

秋 望

黃 葉 陳 陳 團 亂 飛
十 年 東 望 久 人 違
庭 前 秋 向 吹 煙 問
何 日 歸 期 是 不 知

THU VỌNG

Video Thu vàng

Hoàng diệp trần trần đoàn loạn phi
Thập niên Đông vọng cửu nhân vi
Đình tiền Thu hướng xuy yên vấn
Hà nhật quy kỳ thị bất tri.

Lá vàng hàng loạt tạt bay qua
Mười năm nhớ Bạn ở quê nhà
Buồn quá theo Thu ra sân trước
Hút thuốc mơ về quê rất xa.

Trương Thúy Hậu
2005
@chvn

 

This entry was posted in Thơ, Văn Học and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.