Tag Archives: truyen

Trantrungdao/Fb

Ánh sáng Điếu Cày   Khi trục xuất anh Điếu Cày ra khỏi Việt Nam, lãnh đạo CS nghĩ họ trục xuất anh sang Mỹ. Với lãnh đạo CS đó là một chọn lựa khôn ngoan. Bởi vì, theo họ, … Continue reading

Posted in Truyện Ngắn, Văn Hóa | Tagged | Comments Off on Trantrungdao/Fb