Tag Archives: Tong Chau Khoi

Tống châu Khôi

Tình Hội Ngộ Trước sau gì thì tôi là một người khách của Quảng Trị, nhưng đối với Nguyễn Hoàng thì tôi lại là một cựu học sinh chính thức, đàng hoàng. Từ nhỏ, tôi đã là người ham vui, … Continue reading

Posted in News | Tagged , | Comments Off on Tống châu Khôi