Tag Archives: huyen anh

HUYỀN ANH (Hạnh Dương)

Quảng Trị yêu dấu Tôi là HẠNH DƯƠNG, bút hiệu HUYỀN ANH. Tôi sinh ra tại làng Dương Lộc, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Trước ngày 30-4-1975 tôi dùng bút hiệu Huyền Anh trong mọi sinh hoạt như viết … Continue reading

Posted in Âm Nhạc | Tagged , | Comments Off on HUYỀN ANH (Hạnh Dương)