Tag Archives: bews

Hội ngô LTQT 2015

  Cảm tưởng cựu học sinh tham dự  Hội Ngộ Liên Trường Quảng Trị.Cali-Sept.6.2015 (Phát biểu của anh Trần Quốc Phiệt ) Xem thêm: (Clips from Phillips Đinh) VÈ DƯỚI MÁI NHÀ BẾ MAC NGUYỄN HOÀNG / Đệ Tứ 2

Posted in News | Tagged | Comments Off on Hội ngô LTQT 2015