Category Archives: Thông Tin

New Year 2024

HAPPY NEW YEAR 2024 Wishing you blessings & prosperity 

Posted in Thông Tin | Tagged | Comments Off on New Year 2024

MERRY XMAS

MERRY CHRISTMAS & HAPPY NEW YEAR

Posted in Thông Tin, Uncategorized | Comments Off on MERRY XMAS

Thông tin

Hội Đồng Hương Quảng Trị Boston-MA-USA                              Kính gởi : – Ban cố vấn. – Ban chấp hành. – Quý bà con đồng hương. Kính thưa Quý … Continue reading

Posted in Thông Tin | Tagged | Comments Off on Thông tin

Thông tin

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ (1943 – 2023) Chánh Thư Ký kiêm Xử Lý Thường Vụ Viện Tăng Thống GHPGVNTN Chủ Tịch Hội Đồng Phiên Dịch Tam Tạng Lâm Thời … Continue reading

Posted in Thông Tin | Tagged | Comments Off on Thông tin

Thanksgiving 2023

HAPPY THANKSGIVING DAY 2023 HỘI ĐỒNG HƯƠNG QUẢNG TRỊ Kính chúc toàn thể Quý bà con đồng hương Quảng Trị một mùa Lễ Tạ Ơn hạnh phúc và đầm ấm bên gia đình, người thân. TM.Ban Chấp Hành Hội Trưởng … Continue reading

Posted in Thông Tin | Tagged | Comments Off on Thanksgiving 2023

Thông tin

28.10.2023 Mời Tham Dự Lễ Giỗ Lần Thứ 60 Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm Tại Boston

Posted in Thông Tin | Tagged | Comments Off on Thông tin

Thông Tin

FAREWELL CAPTAIN ĐỒNG   Thôi về đi cuối đường chiều,  Có Thầy Trí Tựu, Trí Siêu độ đường. Bể dâu qua cuộc tang thương, Tro tàn một nắm quê hương muôn đời. Hoang Dung Trong êm ả thuyền anh vừa ghé bến … Continue reading

Posted in Thông Tin | Tagged | Comments Off on Thông Tin

Cảm tạ

CẢM TẠ Toàn thể Tang quyến chúng tôi xin chân thành cảm tạ : – Tổ chức cộng đồng Việt Nam /MASS. -Hội ái hữu CSQG/ MASS . – Hội đồng hương Quảng Trị/ MASS. – Gia đình CTNCT/ATBĐ/MASS. – … Continue reading

Posted in Thông Tin | Tagged | Comments Off on Cảm tạ

HỘI NGỘ QUẢNG TRỊ

QUẢNG TRỊ MẢNH ĐẤT TÌNH NGƯỜI HỘI NGỘ CALIFORNIA July 02, 2023

Posted in Thông Tin | Tagged | Comments Off on HỘI NGỘ QUẢNG TRỊ

Thông tin

CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM TẠI MASSACHUSETTS VIETNAMESE-AMERICAN COMMUNITY OF MASSACHUSETTS 1386 Dorchester Ave Boston, MA 02122 CDVNMASS.ORG, VNAMERICANMASS@GMAIL.COM Ngày 12 tháng 9 năm 2023 THƯ MỜI THAM DỰ Lễ Húy Nhật Đức Trần Hưng Đạo 2023 Để tưởng nhớ công … Continue reading

Posted in Thông Tin | Comments Off on Thông tin