CHÚC MỪNG NĂM MỚI

HỘI ĐỒNG HƯƠNG QUẢNG TRỊ
BOSTON . MA . USA

Xuân Giáp Thìn
2024

KÍNH CHÚC QUÝ ĐỒNG HƯƠNG VÀ THÂN HỮU
MỘT NĂM MỚI HẠNH PHÚC, AN KHANG VÀ THỊNH VƯỢNG.

Boston, ngày 6 tháng 2 năm 2024

Thay mặt BCH/HĐHQT
Hội trưởngPhạm Như Tân

This entry was posted in Thông Tin and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.