Category Archives: Địa Lý

MERRY XMAS

MERRY XMAS & HAPPY NEW YEAR 2018

Posted in Địa Lý | Tagged | Comments Off on MERRY XMAS

Biển Đông

Học giả Mỹ đề xuất 4 bước phá hủy đảo Trung Quốc xây trái phép ở Biển Đông Đa Chiều ngày 27/2 bình luận, Biển Đông được xem như thùng thuốc súng có thể nổ ra chiến tranh thế giới … Continue reading

Posted in Địa Lý | Tagged | Comments Off on Biển Đông

BỆNH VIỆN QUẢNG TRỊ

BỆNH VIỆN QUẢNG TRỊ (Hình ảnh trước năm 1975)

Posted in Địa Lý | Tagged | Comments Off on BỆNH VIỆN QUẢNG TRỊ

Fb/Ngọc Nhi Nguyễn

Tội ác trước mắt của đảng CSVN Tội ác trước mắt của đảng CS đối với dân tộc Việt Nam là làm mất tài nguyên quý giá nhất của đất nước : BIỂN ! Trong khi dân số trên thế … Continue reading

Posted in Địa Lý | Tagged | Comments Off on Fb/Ngọc Nhi Nguyễn

Đông Hà

Đông Hà trước năm 1975

Posted in Địa Lý | Tagged | Comments Off on Đông Hà

Formosa

Formosa cần bồi thường 1.000 tỷ USD và đóng cửa Formosa Hà Tĩnh   Cấu trúc bài viết này gồm 5 phần: – Phần 1: cung cấp thông tin về lượng và chất các hệ sinh thái biển Việt Nam, đặc … Continue reading

Posted in Địa Lý | Tagged | Comments Off on Formosa

Biểu tình 8.5.2016

Trả lại Biển Sạch cho Dân Biểu Tình ngày 8/5/2016  tại Sài gòn tại Hà Nội Video Người dân Hà Nội dạy dỗ Công An

Posted in Địa Lý | Tagged | Comments Off on Biểu tình 8.5.2016

Kêu gọi biểu tình 8.5

  Video Biểu tình ngày 1.5.2016 tại Saigon    

Posted in Địa Lý | Tagged | Comments Off on Kêu gọi biểu tình 8.5

Cá chết Miền Trung

VIỆT NAM THƯƠNG ĐAU

Posted in Địa Lý | Tagged | Comments Off on Cá chết Miền Trung

Cá chết Miền Trung

  Lời kêu gọi biểu tình ngày 8 tháng 5 năm 2016 Chân trời mới

Posted in Địa Lý | Tagged | Comments Off on Cá chết Miền Trung