Phật đản 2024

Lễ Phật đản
tại Chùa Khánh An, tỉnh Quảng Trị

Xem thêm:
Lễ Phật đản Phật lich 2568 tại huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị

This entry was posted in Văn Hóa and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.