Tôn giáo

Thư họa Minh Tuệ của họa sĩ Lê Sâm

TRÌ BÌNH KHẤT THỰC
(Ôm bát xin ăn, holding the bowl to beg for food)

Ba tôn giáo lớn của nhân loại đều có chủ trương trì bình khất thực là lối tu từ bỏ mọi ràng buộc(giving up all attachments) để tiến đến Đạo gần hơn.

    Phật giáo(Buddhism). Công phu là diệt tánh ngã mạn, giữ gìn giới hạnh, giản dị đời sống, trực tiếp thọ ân xã hội, khước từ bịnh tật, tạo cơ hội cho bá tánh làm phước, rải tâm từ cho tất cả mọi người cùng truyền bá giáo lý.

   Hồi giáo(Islam) có dòng tu Sufism bưng bình bát đi xin ăn (kashkul, sufi begging bowl) từ bá tánh. Dòng tu này xuất hiện từ thế kỷ 12 trở đi.

Triết lý đạo giáo là chấp nhận nghèo đói vật chất, giàu có tinh thần.

Một bình bát(kashkul) trống rỗng tượng trưng cho sự trống rỗng của tâm hồn hoặc bản ngã (nafs) của người Sufi, thông qua việc từ bỏ của cải vật chất và khát vọng trần tục, đồng thời nuôi dưỡng tâm hồn bằng kiến thức thiêng liêng nhờ việc thường xuyên tu học, hành trì, phụng thờ và chiêm ngưỡng Chúa.

Bình bát của người Sufi làm bằng quả dừa nước khô hình thuyền, có viền bịt bạc nạm đá Carnelian, có giây đeo.

     Thiên Chúa giáo(Christianity). Khác với phương Đông ví dụ tại Việt Nam, Thiên Chúa giáo ở phương Tây (in Western Christianity) cũng xem khất thực là 1 hạnh trong tu tập, theo đó sự từ bỏ quy ước của xã hội cũng là một phương cách để theo đuổi một cuộc sống phục vụ Thiên Chúa hoàn toàn hơn, đặc trưng bởi: thuyết giáo lưu động, nghèo đói tuyệt đối tự nguyện, từ bỏ quyền sở hữu tài sản và ăn xin mà không xấu hổ.

Các dòng tu theo theo hạnh này(mendicant orders) được thành lập từ đầu thế kỷ 13. Các tu sĩ khất sĩ, không gọi là linh mục (priest)mà gọi là thầy dòng(friar). Các vị này sống 1 đời sống thánh hiến(consecrated life), phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân. có những trường hợp đặc biệt, được xem như là những á thánh (blessed).

          Cho hay, các tôn giáo đều đồng qui 1 điểm ở bản lai diện mục(real self)và con đường khai ngộ (path to enlightenment).

       Liên kết sự kiện khất sĩ Thích Minh Tuệ, hành giả khổ hạnh đầu đà, hiện đang gây tác động tâm lý tại quê nhà, trong 1 xã hội coi trọng vật chất, tinh thần xói mòn, đánh thức con người tìm lại chính mình, quả đã lay động lòng người thức tỉnh vậy.

Xem thêm :
Facebook/Lê Sâm
YouTube/Huỳnh Hào

Thời trang Nguyễn Khánh Chi

Hoàng Dung

This entry was posted in Văn Hóa and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.