Phật giáo VN

Giới thiệu bộ sách
Lịch Sử Phật Giáo Việt Nam
của Thiền sư Lê Mạnh Thát

Sư thầy Thích Tâm Hiệp,
người làng Thi Ông, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị giới thiệu bộ sách.

Xem thêm :
Thiền sư Lê Mạnh Thác
Triết học Thế Thân

This entry was posted in Lịch Sử and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.