Thanksgiving 2023

HAPPY THANKSGIVING DAY 2023

HỘI ĐỒNG HƯƠNG QUẢNG TRỊ

Kính chúc toàn thể Quý bà con đồng hương Quảng Trị một mùa Lễ Tạ Ơn hạnh phúc và đầm ấm bên gia đình, người thân.

Thanksgiving 2023 png download - 3480*3480 - Free Transparent Happy Thanksgiving 2023 png Download. - CleanPNG / KissPNG
TM.Ban Chấp Hành
Hội Trưởng
Phạm Như Tân.

Happy Thanksgiving Logo Vector Images ...

This entry was posted in Thông Tin and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.