Nghe nhạc

 TÌNH NƯỚC DUYÊN TRĂNG
Nhạc&lời: Hoàng Nguyên
Ngọc Cẩm, Nguyễn Hữu Thiết song ca

This entry was posted in Âm Nhạc and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.