Nghe nhạc

Rong chơi cuối trời quên lãng
Nhạc&lời: Hoàng Thi Thơ

Giang Trang & Hoàng Lân hát

This entry was posted in Âm Nhạc and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.