Hội Ngộ 2013


HỘI NGỘ ĐỒNG HƯƠNG QUẢNG TRỊ 2013

Ngày 26,26 và 27 tháng 5 năm 2013
*
Memorial Day 2013-2023
Thời gian như bóng câu qua cửa sổ

Kỷ niệm 10 năm trước, Hội ngộ Đồng hương Quảng Trị tại Boston.MA.USA

Xem thêm :
Hội ngộ Đồng hương Quảng Trị

 

This entry was posted in HỘI NGỘ 2013, Liên Lạc. Bookmark the permalink.

Comments are closed.