Nghe nhạc

30.4

TINH THẦN QUỐC GIA BẤT DIỆT
VIVA NATIONALISM’S DIGNITY.

Hoa Dân Chủ
Loài hoa không vỡ.

…”Ôi! một loài hoa, loài hoa thơm ngát hương yêu
Ôi! một loài hoa, loài hoa thầm ước trong tim
Và, một loài hoa sẽ không tàn mặc năm tháng qua…”

This entry was posted in Âm Nhạc and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.