Nghe nhạc

AI NHỚ CHĂNG AI
Nhạc & lời : Hoàng Thi Thơ
Ca sĩ Hồ Quang 8

PS.
Ca sĩ Hồ Quang 8, chánh quán tỉnh Quảng Trị, trú quán tỉnh Thanh Hóa
(Gia đình tập kết ra Bắc năm 1954)

This entry was posted in Âm Nhạc and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.