Âm nhạc

Chầu Văn Huế
Âm Sắc Hương Bình
Phan Ý Linh ca

PS.Ca sĩ Ý Linh là con dân tỉnh Quảng Trị

This entry was posted in Âm Nhạc and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.