Nghe nhạc

Anh Cho Em Mùa Xuân
Nhạc Nguyễn Hiền-Thơ Nhất Tuấn

Ca sĩ  Lê Thu Uyên

Phụ chú :
Ca sĩ Lê Thu Uyên, người làng Phú Kinh, xã Hải Hòa, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

This entry was posted in Âm Nhạc and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.