Thơ Fb/NNT

Những vần Thơ hay.
From Fb/Nguyễn Ngọc Tư

Xuân này em có về không
Nhành mai cố quận nở bông dịu dàng
Nhu mì kiều diễm thu trang
Nhành mai phố cũ dịu dàng nở bông.
– Bùi Giáng Tiên sinh

Xuân này em chẳng về đâu.
Nhành mai cố quận còn lâu mới tàn.
Nhu mì kiều diễm sang ngang.
Nhành mai chốn cũ muộn màng rụng rơi!
– Thanhbach Nguyen

“Xin chào nhau giữa bụi đầy
Nhìn xa có bóng áng mây nghiêng đầu”
– Lặng Yên

“Xin chào nhau giữa lúc này
Có ngàn năm đứng ngó cây cối và
Có trời mây xuống lân la
Bên bờ nước có bóng ta bên người”
– Nguyễn Ngọc Tư

Xuân nào em đã sang sông,
Hoa mai chốn cũ, lòng không muốn về.
Xôn xao phố thị đề huề,
Tay bồng, tay bế không về được đâu!

..Rời xa chốn cũ đã lâu,
Nhớ người bên ấy, mái đầu điểm sương.
Xa xôi, cách trở dặm trường,
Mai vàng thắm nở, vẫn thường nhớ nhau!
Tô Thị

Xuân nào em bước sang sông !
Cành mai, chốn cũ, lòng không muốn về !
Xôn xao phố thị bộn bề !
Tay bồng tay bế có về được không ?
….Xuân nào em bước sang sông ?
Dinh Lai

“Xin chào nhau giữa bàn tay
Có năm ngón nhỏ phơi bày bóng con
Thưa rằng những ngón thon thon
Chào nhau một bận sẽ còn nhớ nhau”
Tâm Hồ

Nhành mai quê cũ vàng bông
Chúc người cố quận thong dong trọn mùa.
Tanmy Chomoi

Xuân nầy chắc không dìa đâu
Bởi vì em đã làm dâu xứ người…
Tính Nguyễn

Mèng ơi toàn cả Thơ hay
Chào Xuân chim én về bay đầy trời
Cám ơn người tạ ơn đời
Chúc Mừng Năm Mới một lời xin thưa.
Hoang Dung

Đọc thêm :
@Fb/Nguyễn Ngọc Tư 

This entry was posted in Thơ, Văn Học and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.