Nguyễn Ư Dĩ

Năm 2013, dân làng Trà Liên, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, tại địa điểm Dinh Cát của chúa Nguyễn Hoàng di từ Ái Tử qua, có đào được 1 con rùa đá và 1 phần tấm bia cổ đã hỏng, không rõ năm nào, của ai vì chỉ đọc được 2 chữ Việt cố(越故). Dân làng thiết tha vì đây là di tích trên đất thiêng nước Việt, bèn cúng tế và lên đồng, đồng nhập và lạ thay, hồn thiêng Ngài Nguyễn Ư Dĩ nhập, báo là bia mộ của Ngài . Xem bia :

Nguyễn Ư Dĩ, vị khai quốc công thần đời chúa Nguyễn, năm sinh không rõ và mất năm 1602 tại Dinh Cát. Ông là cậu ruột và nuôi nấng Nguyễn Hoàng từ lúc Chúa mới 2 tuổi.
Năm 1558, theo Nguyễn Hoàng vào Nam, lập dinh Ái Tử tại Quảng Trị, lập xứ Đàng Trong mở đầu công cuộc Nam tiến.

Xem thêm :

Nguyễn Ư Dĩ
Tượng đồng Nguyễn Ư Dĩ
Khánh thành nhà thờ Nguyễn Ư Dĩ
Rùa đá ở làng Trà Liên Tây

This entry was posted in Văn Hóa and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.