Nghe Nhạc

Tưởng niệm 30.4

NGƯỜI Ở LẠI ĐƯA ĐÒ
Nhạc & lời : Trầm Tử Thiêng

Ái Ni-Huỳnh Phi Tiễn hát

Lời bài hát
NGƯỜI Ở LẠI ĐƯA ĐÒ 

This entry was posted in Văn Hóa and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.