Thơ Nguyễn Chơn Viễn

SÔNG XƯA VÀ NAY

Sông xưa một thuở đò ngang
Sông nay bến nước mơ màng ngủ quên
Sông xưa xinh đẹp dáng duyên
Sông nay vắng bóng tàu thuyền vào ra
Sông xưa vui vẻ hát ca
Sông nay bến lặng thuyền xa thật rồi
Sông xưa bên lở bên bồi
Sông nay nức nở nước trôi lững lờ
Sông xưa gắn bó tuổi thơ
Sông nay sao thấy hững hờ dấu chân
Sông xưa đau biết mấy lần
Sông nay thổn thức đã ngần ấy năm
Sông xưa đẹp ánh trăng rằm
Sông nay dòng chảy lặng thầm xót thương
Sông xưa bịn rịn vấn vương
Sông nay hiểu rõ tỏ tường đục trong
Sông xưa biết mấy chờ mong
Sông nay khát vọng một dòng chảy thôi
Sông xưa tím cả chiều trời
Sông nay lũ cuốn dạt trôi lời thề
Sông xưa hãy sớm quay về
Cho ta trở lại bến quê thuở nào

NGUYỄN CHƠN VIỄN
21/01/2022

This entry was posted in Thơ, Văn Học and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.