Ubuntu

“UBUNTU”…

 

Có lần một nhà nhân chủng học mời trẻ em bộ lạc Zulu thuộc Nam châu Phi chơi trò…

Ông đặt một cái giỏ đựng trái cây ngon gần một cái cây và nói với các em rằng: “Ai đến cây đầu tiên sẽ nhận được cả cái giỏ”.

Khi ra hiệu bắt đầu cho các em, ông rất ngạc nhiên khi các em cùng nhau đi bộ, nắm tay nhau, cùng nhau đi đến cây và chia đều trái cây cho nhau.

Khi ông hỏi các em tại sao các em lại làm điều này, khi mỗi em trong số các em đều có cơ hội nhận được cả giỏ trái cây mà !

Bọn trẻ ngạc nhiên trả lời: Umuntu ngumuntu ngabantu. Nói tắt là Ubuntu

“Đó là, làm thế nào bạn có thể hạnh phúc trong khi những người khác không hạnh phúc?”

Ubuntu trong triết lý văn minh Zulu có nghĩa là: Tôi là chúng tôi vậy.  “I am because you are”.

Bộ tộc Zulu biết bí mật của hạnh phúc, khác với  các xã hội vượt trội hơn họ và tự coi mình là văn minh…!

@internet

Xem thêm :
Ubuntu: The One Word to Change How You Work

This entry was posted in Văn Hóa and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.